...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Deň odpadového hospodárstva 2014

10.10.2014 13:14

13.10.2014 - 13.10.2014 Kongresové centrum Technopol, Bratislava


Hlavné témy kongresu:

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
Zámery, koncepcie, pripravované legislatívne návrhy v oblasti odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska

Perspektívy ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom
Pripravované legislatívne zmeny
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady - neriešiteľný problém?
Kolektívne plnenie povinností výrobcov za obalové materiály v Nemecku 

Ako ďalej s niektorými špecifickými prúdmi odpadov?
Aplikácia zákona o odpadoch prostredníctvom nového informačného systému
Unesie podnikateľské prostredie v OH ďalšie záťaže?
Splníme ciele pre recykláciu stavebných odpadov?

Viac informácií: www.tanzerconsulting.com/doh

Organizátor:Reclay Slovensko, s.r.o.
Telefón:+421 911 900 501
E-mail:bratislava@reclay-group.com