Deň otvorených dverí RRA Topoľčiansko

14.12.2016 12:45

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko usporiadala dňa 13. decembra 2016 deň otvorených dverí, ktorý sa tešil už svojmu druhému ročníku.  Rovnako ako minulý rok aj tento bolo jeho náplňou informovať najmä starostov, podnikateľský, tretí sektor a širokú verejnosť o najnovších informáciách z oblasti regionálneho rozvoja. Pre účastníkov boli taktiež pripravené zaujímavé prednášky a prezentácie a samozrejme, aj niečo pod zub. 

Zo všetkých informácií sa starostovia najviac zaujímali o to, ako sa čo najlepšie pripraviť na výzvy z eurofondov, na základe ktorých stoja mnohokrát dôležité investície v danej obci. V neposlednom rade vyslovili obdiv a nadšenie z nultého ročníku gastronomického festivalu Hamfest dúfajúc, že Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko bude pokračovať v jeho organizácii aj nasledujúce roky.

Na deň otvorených dverí sa prišli pozrieť aj študenti, ktorí sa zaujímali o konkrétne oblasti z regionálneho rozvoja najmä pre svoje ďalšie smerovanie v profesnom živote, či kvôli zaujímavým témam v rámci svojich ročníkových prác. Zástupcovia súkromného sektora sa prišli informovať najmä o možnostiach podpory v rámci svojich podnikateľských aktivít. 

Príjemná atmosféra a dobrá nálada, ktoré sa niesli počas celého dňa otvorených dverí dáva priestor pre jeho ďalšie usporiadanie a upevňovanie vzťahov medzi jednotlivými subjektmi regionálneho rozvoja.