Deň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu

08.11.2013 11:11

12.11.2013 Expozícia banskej techniky v Kammerhofe, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Podujatie sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky. Pre návštevníkov je pripravená prehliadka Expozície banskej techniky v Kammerhofe, ktorá prezentuje históriu baníctva, banskú vedu a techniku.

Viac informácií: Deň vedy a techniky,  www.muzeumbs.sk