...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Do platnosti vstúpil zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.02.2016 11:15

Dňa 9. decembra 2015 bol v Čiastke 98/2015 Zbierky zákonov SR uverejnený zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným cieľom zákona o finančnej kontrole je vytvorenie legislatívno-právnych podmienok pre zefektívnenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu s dôrazom na hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov EÚ. Výkon finančnej kontroly sa oproti predchádzajúcej právnej úprave zjednodušil. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

https://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-98-2015

Zdroj MF SR