Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2

28.09.2016 14:17

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2.

Dokument na stiahnutie:

- Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (https://bit.ly/2d8OSxu)

Dokument bol zverejnený na stránke:

https://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10634