Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev" (Interreg V-A SK-CZ).

31.08.2016 11:25

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať, že došlo k zmene vo zverejnených dokumentoch dňa 26.8.2016 výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

Dokumenty samotných výziev zverejnené dňa 26.8.2016 na webovom sídle www.sk-cz.eu boli zverejnené v nesprávnom znení.

Platné dokumenty výziev sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.

Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.:

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01.pdf (https://bit.ly/2bQ8HaS)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02.pdf (https://bit.ly/2caGU60)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03.pdf (https://bit.ly/2bB4eeC)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.pdf (https://bit.ly/2bRitMU)

Riadiaci orgán ďakuje za porozumenie.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=271