Druhá odborná konferencia pre samosprávy

01.04.2014 14:25

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

organizuje

2. odbornú konferenciu pre samosprávy,

ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov.
Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže
Progresívne, cenovo dostupné bývanie.
 
 
 
K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,
ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR,
nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.
Konečná verzia program bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.
 
 
 
Konferencia sa uskutoční sa dňa
 
22. mája 2014 v Bratislave,
 
v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS),
na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.
 
Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky (k stiahnutiu TU).
Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.