Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami – Mobility študentov a učiteľov vysokých škôl z/do partnerských krajín.

13.06.2016 09:58

Viac info [SK, pdf, 219 KB]


Zdroj: SAAIC