Dunajská stratégia - National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region

22.12.2016 07:26

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s – Foster Europe, Foundation for strong European Regions a Danube Civil Society Forum (DCSF) zrealizovali dňa 21.10.2016 v Bratislave informačný workshop s názvom Dunajská stratégia – National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region.

Cieľom workshopu bolo odprezentovať, čo je to Dunajská stratégia, aký má význam pre Slovenskú republiku, predstaviť osoby a inštitúcie zodpovedné za koordináciu Dunajskej stratégie, resp. jej prioritných oblastí na Slovensku a súčasne aj vysvetliť, akým typom organizácií a aktivít môže Dunajská stratégia pomôcť. Taktiež predstaviť účastníkom a pozvať ich na medzinárodnú konferenciu Danube Participation Day, ktorá bola naplánovaná na 2. a 3. novembra 2016 taktiež v Bratislave.

Po úvodných slovách zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vystúpil Stefan August Lütgenau z Foster Europe , DCSF s prezentáciou Dunajskej stratégie z medzinárodného pohľadu, vysvetlil je základné princípy a fungovanie a súčasne poukázal na celý proces jej tvorby a prijímania v minulosti.

Následne František Koločány z Úradu vlády SR predstavil fungovanie a zodpovednosť Úradu vlády SR ako národného koordinátora Dunajskej stratégie na Slovensku, ale aj voči zahraničiu.

Zástupcovia 3 prioritných oblastí ( P.A. 4 Kvalita vody – Andrea Vranovská; P.A. 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti – Štefan Chudoba; P.A. 9 Rozvoj ľudských kapacít – Lucia Auxtová a Drahuša Kalmanová) odprezentovali svoje prioritné oblasti, hlavné ciele a plánované aktivity spolu s možnosťami, ktoré majú mimovládne neziskové organizácie pri zapájaní sa a spolupráci pri napĺňaní cieľov prioritných oblastí.

Na záver workshopu prebehla diskusia, ktorá sa okrem vyjasňovania si reálnych možností zapojenia sa do Dunajskej stratégie týkala aj možností financovania týchto aktivít. Otázky aj odpovede jasne poukázali na to, že Dunajská stratégia je v občianskej spoločnosti pomerne neznámou témou a je potrebná veľmi intenzívna komunikácia a rozvíjanie vzájomných vzťahov na to, aby mohla byť úspešne implementovaná so zapojením aktérov občianskej spoločnosti.

Workshopu sa zúčastnilo okolo 40 účastníkov z verejnej správy aj občianskej spoločnosti.