EACEA hľadá expertov

27.09.2013 16:46

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov komunitárnych programov v oblasti vzdelávania, audiovizuálnych technológií, kultúry, mládeže, športu, dobrovoľníctva a občianstva. Ide konkrétne o programy Erasmus+, Európa pre občanov, Kreatívna Európa a Dobrovoľníci EU Aid.

Šancu uspieť vo výberovom procese majú odborníci s vysokou úrovňou expertízy v programoch administrovaných EACEA, dobrou úrovňou angličtiny a/alebo francúzštiny a/alebo nemčiny a IT zručnosťami, ktorí sú otvorení občasným, krátkodobým zadaniam.

Úlohou experta môže byť hodnotenie prihlášok do grantových kôl, hodnotenie a monitorovanie prebiehajúcich projektov, špecifické štúdie a analýzy k témam záujmu, preklady a editácie, podpora počas verejných akcií a pod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť výhradne elektronickou formou. Každý záujemca musí mať pred samotnou registráciou zriadený svoj účet ECAS (the European Commission Authentication Service).

Viac informácií o podmienkach prihlásenia aj o zriadení ECAS účtu nájdete tu.