EFEKTÍVNA PROPAGÁCIA V ZAHRANIČÍ? VIEME AKO NA TO!

14.02.2014 12:24
EFEKTÍVNA PROPAGÁCIA V ZAHRANIČÍ? VIEME AKO NA TO!

Agroinštitút, Nitra - Malá zasadačka
26. február 2014, 8,30

>>>POZVÁNKA S PRIHLÁŠKOU<<<
    Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou PartnerCIS, s.r.o. Zlín, Česká republika, pre Vás pripravila seminár "Efektívna propagácia v zahraničí? Vieme ako na to!", ktorého cieľom je analýza svojich exportných možností verzia "Analýza exportného potenciálu", predstavenie bežných spôsobov propagácie v zahraničí a spoznať nové efektívne spôsoby marektingu a propagácie a charakteristika a systemizácia marketingových nástrojov a postupov v praxi.

OBSAH WORKSHOPU:
Analýza exportného potenciálu
Zahraničný internetový marketing
Príklady a trendy realizácie
Prípadová štúdia
Diskusia

LEKTOR:
Mgr. Jan Bruštík MBA - má viac než 10-ročné skúsenosti v oblasti zahraničného obchodu a marketingu. Prax získal mimo iného na prjektoch pre významné medzinárodné spoločnosti Skype Int., Betfair, SONY, Ikea atď. Je konateľom spoločnosti PartnersCIS, s.r.o.

Jiří Holeček - je key account manager v spoločnosti ParnersCIS, s.r.o. a spravuje marketingové projekty predovšetkým pre českých exportérov. Má veľmi dobré skúsenosti z podpory a rozvoja marketingových kampaní na internete v zahraničí.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
  bez DPH DPH Celkovo
Člen SOPK 15 € 3,- 18 €
Nečlen SOPK 20 € 4,- 24 €
Uzávierka prihlášok: 21. február 2014


Organizační garanti:
Ing. Ivan Belka - Útvar EÚ
Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/7336754
Fax: 037/7336739
Email: ivan.belka@sopk.sk

Zdroj článku: Nitrianska RK SOPK