EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020

25.01.2014 13:36

Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.

Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Dnes prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.

Podľa európskych pravidiel môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.

Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, tento región prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.

Celá TS k tejto téme je tu: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm