EK: Eurofondy doteraz prispeli v SR k obnove 843 verejných miest

28.04.2014 14:48

Počas desaťročného členstva SR v Európskej únii (EÚ) sa prostredníctvom eurofondov podporila regenerácia 843 sídel a verejných priestranstiev. Pri bilancovaní výhod, z ktorých Slovensko mohlo čerpať ako súčasť EÚ, to uviedol Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.

Upozornil, že rozvoj obcí a zvýšenie kvality života súviseli aj s podporou projektov v oblasti životného prostredia. ,,EÚ podporila výstavbu a obnovu takmer 1600 kilometrov novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu," konštatoval Králik. ,,Zrekonštruovalo sa aj 24 čistiarní odpadových vôd," dodal.

Investície z európskych fondov smerovali počas predchádzajúceho desaťročného obdobia aj do financovania projektov znižujúcich riziko povodní. ,,V rámci protipovodňových opatrení EÚ podporila celkovo 99 projektov v sume 128 860 991 eur," informoval Králik.

Poukázal tiež na skutočnosť, že SR čerpala prostriedky aj z Fondu solidarity, cez ktorý EÚ poskytuje pomoc členským krajinám v naliehavých situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy. Z tohto fondu Slovensko čerpalo takmer 6 miliónov eur v súvislosti s ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 a viac ako 20 miliónov eur na pomoc oblastiam postihnutým povodňami v roku 2010.

Copyright © TASR 2014