Elektronické trhovisko je úspešný projekt, ktorý prekonal všetky počiatočné očakávania

03.03.2016 13:59

Po roku ostrej prevádzky Elektronický kontraktačný systém /EKS/ hodnotil minister vnútra Robert Kaliňák.“Odhadovali sme, že elektronické trhovisko malo za osem rokov priniesť úsporu 100 miliónov eur. Už za prvý rok prekročilo všetky plány a očakávania, k dnešnému dňu sme dosiahli úsporu 54 miliónov eur,” vyčíslil na tlačovej konferencii 1. marca 2016.

Na základe týchto údajov počíta s tým, že za osem rokov môžu úspory prekročiť hranicu 300 miliónov eur.
Podľa ministra ide o masívny systém, cez ktorý sa uzatvára priemerne 110 obchodov denne. “Rekordne sa v jeden deň uzatvorilo 318 verejných obstarávaní. Som veľmi rád, že tento systém uniesol aj takúto veľkú záťaž,” priblížil. Postupne stúpa číslo priemerného počtu súťažiacich, od začiatku tohto roka predstavuje priemer 5,13 na jednu súťaž.

“Je to určite jedno z najväčších protikorupčných opatrení za posledné obdobie. Veľkými výhodami elektronického trhoviska popri transparentnosti, anonymite a čistote narábania s verejnými zdrojmi je aj čas,”vyzdvihol Kaliňák. Priemerná dĺžka jednej verejnej súťaže na trhovisku je 5 dní, čo je podľa neho dostatočne pružné pre potreby verejných obstarávateľov.

Ako opatrenie proti korupcii vyzdvihol elektronické trhovisko aj tretí sektor. Transparency International Slovensko ho označili z pohľadu verejného obstarávania za najlepšie opatrenie, pričom ocenili ostrejšiu súťaž, dvojnásobne vyššie úspory oproti normálnym tendrom a tiež rýchlosť obstarávania, ktoré je na EKS hotové v priebehu jedného týždňa.

Počet obstarávaní cez Elektronický kontraktačný systém bol za uplynulý rok 32 385, ich celkový objem dosiahol viac ako 270 miliónov eur. Najčastejšie obchodovanými komoditami boli kancelárske potreby, stravné poukážky, čistiace potreby, stavebné práce či zdravotnícky spotrebný materiál. Na trhovisku je registrovaných viac ako 12-tisíc dodávateľov a 6600 obstarávateľov. Spokojnosť užívateľov so systémom je viac ako 99 %, s plnením zmlúv potom 96 %.

Počas prvého roka existencie elektronického trhoviska vznikla aj bohatá knižnica opisných formulárov. Obstarávatelia majú k dispozícii 49 552 opisných formulárov, z ktorých si môžu vyberať, čo im významne uľahčuje prácu.

Podľa ministra Roberta Kaliňáka však prevádzkovatelia nezaspali na vavrínoch a EKS sa rozširuje aj onadlimitné trhovisko, ktoré práve začína fungovať. “Keď sa podarí nadlimitné trhovisko dostať pod kožu všetkým dodávateľom aj obstarávateľom, bude slovenské čerpanie verejných zdrojov mimoriadne transparentné a efektívne, zúži to priestor na korupciu na absolútne minimum,” dodal minister.

Elektronické trhovisko bolo zriadené 1. júla 2014. Prvý obchod sa na ňom uskutočnil 30. septembra toho roka, v ostrej prevádzke funguje od 1. februára 2015. Od 1. marca na ňom povinne nakupuje štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác presahuje 1000, resp. 5000 eur a dosahuje najviac 135.000 eur v prípade štátu, respektíve 209.000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5.225.000 eur. Nadlimitné nákupy sa týkajú obchodov nad týmito sumami.

Dodávateľom Elektronického kontraktačného systému pre Ministerstvo vnútra (MV) SR je konzorcium Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky.