Emily O'Reilly začína pracovať ako európska ombudsmanka

30.09.2013 12:31
Emily O'Reilly odstupuje z funkcie írskej ombudsmanky po tom, ako ju Európsky parlament v júli zvolil za európsku ombudsmanku, pričom v novom úrade začne pôsobiť od 1. októbra 2013. Preberá funkciu po P. Nikiforosovi Diamandourosovi, ktorý odchádza do dôchodku po viac ako desiatich rokoch služby v tejto inštitúcii.
V súvislosti so svojou novou úlohou pani O'Reilly uviedla: „Európa nečelí iba ekonomickej kríze, ale zažíva aj krízu politickej legitimity. V celej Európe rastie negativizmus a prehlbujú sa rozdiely, klesá dôvera občanov v európske inštitúcie a mnohí pociťujú, že ich hlas jednoducho nemá váhu. Preto je rok 2014 pre Európu a pre budúcnosť Európskej únie mimoriadne dôležitý. Jednou z mojich aktívnych úloh v úrade ombudsmanky je poukázať na to, čo vzbudzuje obavy občanov a pomáhať pri preklenutí rozsiahlej priepasti medzi nimi a inštitúciami EÚ.
Dvadsať rokov po vytvorení úradu európskeho ombudsmana na základe Maastrichtskej zmluvy nastal čas na opätovné zváženie smerovania tohto úradu a na zvýšenie jeho vplyvu i viditeľnosti. Všetkým občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ sa musí  umožniť efektívne využívanie úradného postupu, ktorý bude v plnej miere zameraný na vyhovenie ich potrebám. V úsilí o dosiahnutie ešte väčšej transparentnosti a efektívnosti úradného postupu EÚ budem budovať na vynikajúcich úspechoch môjho predchodcu a spolupracovať s výbornými a odhodlanými zamestnancami úradu európskeho ombudsmana, aby sme do tohto úradu vniesli čerstvú energiu a efektivitu.
Okrem toho mám záujem spolupracovať s Európskym parlamentom, udržiavať aktívne vzťahy s Komisiou a s inými inštitúciami EÚ v mene práv a záujmov občanov.“
Práca európskeho ombudsmana
Európsky ombudsman každý rok dostane od občanov, podnikov, mimovládnych organizácií, univerzít, mestských zastupiteľstiev a iných subjektov približne 2 500 sťažností.Inštitúcia každý rok začne viac ako 450 vyšetrovaní. Mnohé z nich sú založené na sťažnostiach o chýbajúcej transparentnosti v inštitúciách EÚ vrátane odmietnutia prístupu k dokumentom alebo informáciám. Iné prípady sa týkajú problémov s programami alebo projektmi EÚ, diskriminácie alebo konfliktov záujmov v úradnom postupe EÚ. Viac informácií o novej ombudsmanke sa nachádza na internetovej stránke:
https://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/sk/50735/html.
 
Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch EÚ.Každý občan, osoby s trvalým pobytom alebo podnik, či združenie v členskom štáte môže poslať ombudsmanovi sťažnosť. Ombudsman ponúka rýchle, flexibilné a bezplatné spôsoby na vyriešenie problémov s úradmi EÚ. Viac informácií nájdete na internetovej stránke: https://www.ombudsman.europa.eu
 
Kontaktná osoba pre tlač:pani Gundi Gadesmann, zástupkyňa vedúceho oddelenia pre komunikáciu, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann@EUombudsman
Zdroj: Európska komisia