ENEF 2016: S energiou rozumne a efektívne

26.09.2016 08:14
12. medzinárodná konferencia „ENEF 2016“

S energiou rozumne a efektívne

Termín konania: 26. – 28. októbra 2016

Miesto konania: Hotel LUX, Banská Bystrica

Asociácia energetických manažérov, spoločnosť MEEN, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov elektriny a Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a spoločnosti MEEN a  THERMO|SOLAR Žiar Hronom organizujú odbornú konferenciu zameranú na nasledujúce témy:

 • Energetická efektívnosť ako alternatívny zdroj energie
 • Súčasnosť a budúcnosť elektromobility
 • Inteligentné meracie a riadiace systémy
 • Energetika a životné prostredie
 • Zelené budovy ako základ udržateľnej spoločnosti
 • Možnosti a technológie pre uskladnenie energie
 • Slnečná energia a jej súčasné možnosti využitia
 • Alternatívne zdroje energie ako udržateľná voľba

 Pre koho je podujatie určené:

 • výrobcovia, dodávatelia a spotrebitelia energie
 • energetickí manažéri a podnikatelia v oblasti energie
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
 • zástupcovia štátnej správy a samosprávy
 • vlastníci a správcovia priemyselných, obchodných a bytových objektov
 • mimovládne organizácie
 • vzdelávacie a výskumné organizácie
Podrobnejšie informácie:

www.enef.eu/2016