Energetická efektívnosť v priemysle

27.10.2015 12:59

Vážené dámy a páni, 

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na slovensko-nemeckú konferenciu "Energetická efektívnosť v priemysle", ktorá sa bude konať dňa 24. novembra 2015 v Bratislave. V rámci nej získate od odborníkov z Nemecka a Slovenska aktuálne informácie o riešeniach na zvýšenie energetickej efektívnosti pre priemyselné podniky.

Program konferencie, ako aj prihlášku nájdete na www.dsihk.sk/sk/podujatia. Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.

Veríme, že získané informácie ako i nadviazané kontakty budú pre Vás prínosom. V prípade záujmu nám, prosím, zašlite vyplnenú prihlášku do 13. novembra 2015.

Taktiež Vám ponúkame možnosť v dňoch 25.- 26. novembra 2015 viesť individuálne rozhovory so zúčastnenými nemeckými firmami. Profily firiem nájdete taktiež na vyššie uvedenom linku. Váš záujem o rozhovor s jednotlivými firmami, prosím, vyznačte v prihláške na konferenciu a zašlite na našu e-mailovú adresu.

Účasť na konferencii nie je podmienkou účasti na individuálnych rozhovoroch.

V prípade akýchkoľvek otázok sme radi k dispozícii.

Zuzana Šníderová

Oddelenie projektov

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Suché mýto 1, SK-811 03 Bratislava


Tel.: +421 2 2085 0637 

E-Mail: sniderova@dsihk.sk

Web: www.dsihk.sk