Envirofond 2021

30.11.2020 15:19

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci dokumentu „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ Vám oznamujeme, že od 01.12.2020 bude na webstránke Environmentálneho fondu postupne spúšťaný elektronický systém pre podávanie žiadostí na rok 2021.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre oblasti A, B a C zostáva do 15. decembra 2020.

Informácia bola zverejnená na stránke: https://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-30112020

 

RRA Topoľčiansko má s prípravami ŽoNFP dlhoročné skúsenosti a do stanoveného termínu vieme spracovať aj Vaše žiadosti.

V prípade záujmu o spracovanie ŽoNFP nás kontaktujte, zašleme Vám cenovú ponuku.

Zároveň Vám ponúkame možnosť spracovania monitorovacích správ a žiadostí o platbu k Vašim projektom.