Envirofond - oznam

18.07.2013 15:28
Vážení žiadatelia,
  • dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o oblasť Program obnovy dediny. Bližšie informácie nájdete tu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa s prípadnými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.