Environmentálny fond - prehľady žiadateľov v rámci činnosti L2 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania)

09.02.2016 10:44

Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené nasledovné prehľady:

- Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR.

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:

https://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute

- Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore.

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L2, minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore.

V prípade, že Environmentálny fond bude mať k dispozícii ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie v rámci činnosti L2, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2.

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:

https://envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-ziadatelov-ne-L2

- Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2.

Žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete na stránke:

https://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/vyradene