Environmentálny fond zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C

06.10.2021 14:23

Environmentálny fond dňa 1.10.2021 zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C. Uzávierka na podávanie žiadostí je 31.10.2021.

 

Zdroj: www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-20211004-02