Envirorezort vypísal súťaž na informačno-komunikačné technológie za milióny

22.07.2013 10:13

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo súťaž na nákup informačno–komunikačných technológií pre ministerstvo a jeho 11 rezortných organizácií. Víťazný uchádzač získa rámcovú zmluvu na obdobie štyroch rokov v hodnote približne 16,487 milióna eur.


,,Táto hodnota však predstavuje maximálnu sumu a nebude sa musieť vyčerpať, pretože nákup sa bude odohrávať na princípe objednávok," povedal hovorca envirorezortu Maroš Stano. Podstatná časť z tejto sumy sa bude refundovať z operačných programov a finančných mechanizmov Európskej únie.

Rezort životného prostredia pristúpil k obstarávaniu, ktoré sa bude týkať výpočtovej techniky, ako aj komunikačnej a informačnej infraštruktúry, na základe mapovania potrieb a plánov rezortu a jeho rezortných organizácií vrátane plánovaných projektov. ,,Táto infraštruktúra je na samotnom ministerstve v niektorých prípadoch v havarijnom stave a na hranici životnosti, pričom rezort neobstarával techniku už dva roky," skonštatoval Stano.

Obstarávanie centrálnym spôsobom má ušetriť náklady na kapacity verejného obstarávania u jednotlivých organizácií a predpokladom vyššieho objemu služieb sú aj nižšie finálne ceny. Súťaž má byť ukončená najneskôr do konca roka.

Copyright © TASR 2013