Erasmus zažíva ďalší prelomový rok

15.07.2014 13:13

Erasmus zažíva ďalší prelomový rokZa rok 2012/2013 sa programu Erasmus zúčastnilo takmer 270 000 študentov, čo je o 15 000 viac ako za predošlý rok. Program Erasmus patrí k najúspešnejším a najpopulárnejším projektom Európskej Únie a Európska komisia plánuje vyslať na zahraničnú mobilitu ešte väčší počet študentov, pedagógov, dobrovoľníkov, učňov ako doteraz a to vďaka Erasmus +, ktorý beží od januára 2014.

Erasmus skúsenosť za 27 rokov zažilo spolu 3 milióny osôb. Medzi najpopulárnejšie destinácie tradične patria západné štáty EÚ. Príležitosť študovať, stážovať, pracovať či školiť sa ponúka 33 krajín, zahŕňajúc 28 členských štátov EÚ, pokračujúc Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Tureckom a Macedónskom.

Erasmus je výnimočný tým, že nie je výlučne o štúdiu, či o práci. Ponúka možnosť žiť skutočný život v podmienkach zahraničnej krajiny, získať medzinárodné priateľstvá a kontakty, cestovať  a spoznávať nové kultúry, posilňuje samostatnosť, ale ponúka i zábavu s ľuďmi z najrôznejších kútov sveta. Okrem toho Erasmus skúsenosť zlepšuje kariérne vyhliadky mladých ľudí.

Erasmus +
V januári 2014 Európska komisia spustila novú verzia európskej mobility, tzv. Erasmus +, ktorý poskytne dotáciu pre vyše 4 milióny osôb počas siedmych rokov z rozpočtu takmer 15 miliárd eur, čo predstavuje 40%  navýšenie oproti predchádzajúcemu programu.

Tak zaži aj ty svoj nezabudnuteľný Eramsus príbeh a zapoj sa!

Viac info na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm