EÚ každý rok príde o jednu pätinu všetkých verejných peňazí "vďaka" daňovým únikom a podvodom

03.09.2013 13:44

V Európe sa z dôvodu daňových podvodov a únikov stratí približne jedna pätina verejných prostriedkov. EÚ pracuje na tom, aby tieto peniaze dostala späť. Akým spôsobom, zistíte na stránke ec.europa.eu/missing-part-sk.

Biela torta ©EÚ
 

Výber daní aj boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom patria do zodpovednosti vnútroštátnych orgánov krajín EÚ. K mnohým podvodom však dochádza za hranicami a krajina, ktorá koná samostatne, tomu nedokáže úplne zabrániť. Európska únia dlho poskytovala nástroje s cieľom pomôcť členským krajinám účinnejšie bojovať proti takýmto podvodom. Teraz dokonca prichádza s akčným plánom, ktorý tento boj ešte viac zefektívni.

Európska únia prostredníctvom informačných technológií a iných prostriedkov umožňuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi o všetkých druhoch daní, predovšetkým o zdaňovaní príjmov z úspor a DPH. Napríklad systém vzájomnej pomoci EÚ umožňuje vnútroštátnym daňovým orgánom vymáhať nezaplatené dane od jednotlivých krajín Európskej únie.

Mnohé podniky sú globálne a to platí aj pre daňové úniky. Európska únia podpísala dohody s mnohými susediacimi krajinami a zúčastňuje sa na všetkých medzinárodných iniciatívach, ktorých cieľom je zabrániť daňovým podvodom. Pričom sa zameriava predovšetkým na daňové raje.

Toto krátke video poskytuje ukážku toho, ako daňové podvody a úniky ovplyvňujú naše životy a komunity: https://www.youtube.com/watch?v=14wCgy8q4NI&feature=youtu.be