EÚ: Riešme chudobu a environmentálne výzvy naraz

18.07.2013 09:45

Cieľom nového prístupu EÚ k riešeniu chudoby a problémov životného prostredia je sústrediť financovanie a zlepšiť koordináciu politík.


Environmentálne problémy, okrem iného následky zmien klímy, často najviac postihujú práve najchudobnejšie krajiny sveta. Korene týchto problémov sú nezriedka prepletené, takže zmiernenie jedného má často vplyv aj na iný. Zachovanie lesov a biodiverzity napríklad pomáha bojovať proti zmenám klímy a zároveň zabezpečiť dodávky potravín, ktoré sú kľúčové pre odstránenie chudoby.

Návrh Európskej Komisie predstavuje nový prístup EÚ k odstráneniu chudoby a podpore trvalo udržateľného rozvoja [Englishfrançais], ktorý sa zaoberá oboma problémami spoločne.

Na vypracovanie stratégie pre oba problémy nastal ten správny čas – rok 2015 je rokom naplnenia miléniových rozvojových cieľov [Englishespañolfrançais] (ktoré zahŕňali cieľ odstránenia chudoby). Súčasne stále prebiehajú diskusie nadväzujúce na konferenciu OSN z roku 2012 o trvalo udržateľnom rozvoji.

Základné črty nového prístupu:

  • peniaze sami osebe nestačia – financovanie by mali dopĺňať politiky, ktoré riešia napríklad problémové oblasti,
  • je potrebné zvážiť všetky formy financovania z verejných, súkromných, vnútroštátnych aj medzinárodných zdrojov,
  • prijímajúce krajiny rozhodnú o tom, ako rozdeliť finančnú pomoc medzi rôzne politické ciele,
  • podstatou nových synergií je, aby každé euro vynaložené v jednej oblasti politiky malo pozitívny účinok na ostatné oblasti,
  • rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva (krajiny, ktoré sa v minulosti považovali za chudobné, ale ktorých hospodárstva teraz rastú) a krajiny s vyššími strednými príjmami by mali tiež prispieť k podpore tých, ktorí to najviac potrebujú.

Návrh teraz prediskutujú poslanci EP a zástupcovia členských štátov v Rade. Ak ho schvália, nový prístup by sa mal začať uplatňovať od roku 2016.

Viac informácií: Viac o činnosti EÚ v oblasti rozvoja

Copyright © www.eea.europa.eu 2013