#EUinMyRegion. Fotografická súťaž!

03.05.2017 16:01

Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.

Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.

#EUinMyRegion

Ako na to::

Dôležité dátumy

    Zaslanie fotografií: 2. mája - 27. augusta 2017, 23:59 CEST.

    Hlasovanie: 1. - 10. september 2017, 23:59 CEST

    Zasadnutie poroty: 11. - 14. september 2017

    Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017

    Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. - 12. októbra 2017

Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.

zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/euinmyregion-fotograficka-sutaz/