Euro-fórum

25.03.2015 12:56

Ekonomický ústav  Slovenskej akadémie vied

 
Si Vás dovoľuje pozvať na
  

Euro-fórum

   Na tému:
  Európska daň a vlastné zdroje EÚ

ktoré sa uskutoční: 10. 04. 2015 o 10:00 hod.

v Dome Európskej únie, Palisády 29, 811 06 Bratislava
 
   Vystupujúci:
 

Ing. Dušan Chrenek,
(Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
RNDr. Viliam Pálenik, PhD., h.doc.,
(Viceprezident sekcie ECO Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, EÚ SAV)
Ing. Vladimír Maňka,
(Člen rozpočtového výboru Európskeho parlamentu )
Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.,
(Člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu)
PhDr. Emil Machyna,
(Člen II. skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, OZ KOVO)
RNDr. Igor Šarmír, PhD.,
(Člen I. skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, SPPK)

 
Bližšie informácie o konaní Euro-fóra nájdete v priloženej pozvánke.
Účasť prosím potvrdiť do 9. apríla na: miroslava.dolinajcova@savba.sk
Administrátor projektu Tomáš Domonkos ( Európsky hospodársky a sociálny výbor, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied)

Podujatie je organizované z podpory projektu VEGA 2/0181/15

Pozvánka_EF_10_4_2015.pdf (116253)