Eurobarometer – jar 2013: väčšia dávka optimizmu

22.07.2013 12:48

Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktoré boli dnes zverejnené, sa šesť z desiatich občanov EÚ cíti byť „Európanmi“ a chce lepšie poznať svoje práva. Len necelá polovica (46 %) však svoje práva naozaj pozná.
Tieto výsledky prichádzajú v roku 2013 – Európskom roku občanov, ktorý je venovaný zvyšovaniu povedomia o právach európskych občanov.

Z dnešných výsledkov tiež vyplýva, že Európania považujú svoje práva vyplývajúce z občianstva v EÚ za najväčší prínos Únie – takmer šesť z desiatich respondentov vníma voľný pohyb osôb, tovaru a služieb ako najvýraznejší úspech EÚ.
Napriek kríze prevažuje v 19 z 28 krajín počet respondentov, ktorí sa na budúcnosť EÚ pozerajú optimisticky, nad počtom tých, ktorí ju vnímajú pesimisticky. Zároveň sa zdá, že ustupuje aj pesimizmus týkajúci sa dopadu krízy na nezamestnanosť. Takmer sedem z desiatich Európanov (67 %) a väčšina zo všetkých členských štátov uvádza, že EÚ má vplyv na svetové dianie.

Za euro je absolútna väčšina (51 %) Európanov, pričom obyvatelia eurozóny ho podporujú dvojtretinovou väčšinou (62 %). Najsilnejšej alebo takmer najsilnejšej podpore (medzi 68 až 77 %) sa teší v štyroch z piatich zemí, ktoré vstúpili do eurozóny ako posledné (Estónsko, Malta, Slovinsko a Slovensko).

Jarný štandardný prieskum Eurobarometra 2013 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 10. do 26. mája 2013. V rámci prieskumu bolo oslovených celkovo 32 694 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Prvé výsledky správy, ktorá bola dnes zverejnená, naznačujú, ako Európania vnímajú súčasnú hospodársku krízu, ich hlavné obavy, ako aj ich dôveru v politické inštitúcie. Obsahuje tiež názory Európanov na krízu, stratégiu Európa 2020 a otázky spojené s občianstvom EÚ.

Správa o prvých výsledkoch je dostupná na: https://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Zdroj: európska komisia