EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,53 %

18.01.2017 16:45

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka 11,331 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,53 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu novembra využitie eurofondov kleslo o 2,38 mil. eur a miera o 0,02 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
V porovnaní s koncom roka 2015 je čerpanie prostriedkov EÚ v uvedenom programovom období vyššie o 936 mil. eur a podiel o 8,06 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu vlaňajška 11,206 mld. eur, čiže 97,59 % zo záväzku 11,483 mld. eur.
Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v roku 2016 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci tohto roku.
Operačný program Doprava ku koncu minulého roka vyčerpal 100,02 % (takmer 3,161 mld. eur z 3,160 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 99,37 % (962,14 mil. eur z 968,25 mil. eur), Informatizácia spoločnosti tiež 99,21 % (836,96 mil. eur z 843,6 mil. eur), Výskum a vývoj 99,07 % (1,198 mld. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 98,75 % (94,01 mil. eur z 95,21 mil. eur) a Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur).
Zvyšné programy vyčerpali zo zdrojov EÚ menej ako je celkový priemer - Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97 % (913,1 mil. eur z 941,3 mil. eur), Životné prostredie 95,79 % (1,743 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,40 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,58 % (502,48 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 91,99 % (85,31 mil. eur z 92,74 mil. eur), Technická pomoc 91,74 % (89,54 mil. eur z 97,6 mil. eur), Zdravotníctvo 89,09 % (222,7 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).
Oproti novembru sa najvýraznejšie zmenilo čerpanie peňazí EÚ v programe Technická pomoc, keď objem klesol o 5,81 mil. eur a miera o 5,95 percentuálneho bodu. Program Výskum a vývoj zvýšil čerpanie európskych peňazí o 3,43 mil. eur (o 0,29 percentuálneho bodu) a Informatizácia spoločnosti o 1,3 mil. eur (o 0,15 percentuálneho bodu).
Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo 254,51 tis. eur (2012 - 2014).

Zdroj SITA