Eurofondy pre jaskyňu či detské nemocnice

23.08.2016 11:16

Areál Dobšinskej ľadovej jaskyne, Národný ústav tuberkulózy vo Vyšných Hágoch, vozový park električiek v Košiciach či zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Bodvy  – peniaze z eurofondov dostali na východe krajiny mnohé zaujímavé a užitočné projekty.

V rámci trojdňovej šnúry výjazdových rokovaní vlády navštevuje Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, viaceré mestá na východe krajiny. Stihol si pozrieť aj niektoré úspešné eurofondové projekty.

„Košický a Prešovský samosprávny kraj majú spolu schválených 3 283 projektov v celkovej výške viac ako 2,9 mld. eur,“ povedal Peter Pellegrini. Z nich bolo vyčerpaných takmer 2,6 mld. EUR, čo predstavuje takmer 27 % podiel čerpania v rámci samosprávnych krajov. Vicepremiér dodal, že výraznou mierou prispeli k rozvoju východného Slovenska.

Z jednotlivých operačných programov, ktoré boli implementované v období 2007-2015 je potrebné zdôrazniť najmä význam OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Regionálny operačný program.

Eurofondy išli aj na posilňovanie kultúrneho potenciálu východoslovenského regiónu. Financie boli venované najmä ťažiskovým formám cestovného ruchu s orientáciou na strediská s celoročným využitím a na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu a mestského turizmu – napríklad Európske hlavné mesto kultúry Košice. Podporená bola  obnova mestských knižníc, múzeí miestneho a regionálneho významu, galérií, ale aj kaštieľov.

No a významné zdroje putovali aj na veľký problém východného Slovenska – povodne. Ochrana pred povodňami len na rieke Topľa  stála 4,5 mil.EUR za EÚ zdrojov.