Eurofondy sa nemajú rušiť, ale vylepšovať

09.12.2016 16:41

Národné delegácie Českej a Slovenskej republiky pri Európskom výbore regiónov na plenárnom zasadnutí prijali spoločné stanovisko ku kohéznej politike po roku 2020.

"Európska komisia pracuje na návrhu novej legislatívy pre kohéznu politiku po roku 2020, ktorú má predložiť do konca budúceho roka. Preto je dôležité, aby dovtedy regióny a lokálna samospráva vyjadrili svoje návrhy a pripomienky, ktoré by komisia mala následne zohľadniť. Cieľom kohéznej politiky je predovšetkým pomôcť ekonomicky slabším regiónom, no nesmie sa zabúdať ani na tie viac rozvinuté, ktoré sú motorom národných ekonomík a nemôžu byť naďalej trestané za to, že sú úspešné. Naopak, mali by byť vo väčšej miere podporené v oblastiach s najvyššou pridanou hodnotou." vyjadril sa podpredseda BSK Martin Berta.

Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov, posledné tohto roku, prebieha 7. a 8. decembra v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli. Počas týchto dní sa spoločne stretli zástupcovia českej a slovenskej národnej delegácie, na ktorom členovia prijali spoločné československé stanovisko ku kohéznej politike po roku 2020. Na tomto stretnutí boli prítomní aj členovia kabinetu eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretu a zamestnanci slovenského a českého stáleho zastúpenia pri EÚ.

Obe národné delegácie trvajú na tom, že hlavným nástrojom pre všetky mestá a regióny musia aj naďalej zostať granty vo forme nenávratnej finančnej pomoci. Členovia zdôraznili aj potrebu finančného posilnenia podpory cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce a pri naplňovaní cieľov by mala byť poskytnutá väčšia flexibilita. Nastavenie budúcich operačných programov musí vychádzať z reálnych potrieb regiónov, a nesmie dochádzať k obmedzeniu tematických cieľov vo vyspelých regiónoch. Nástroj výpočtu finančných alokácii musí byť schopný zohľadniť rozdiel medzi ekonomickým výkonom vyjadreným HDP a reálnym bohatstvom obyvateľov.

Dôležité je zjednodušenie politiky predovšetkým pre konečných príjemcov, a hoci politika súdržnosti sa sústredí na zaostávajúce regióny, pozornosť musí byť venovaná aj regiónom prechodným a vyspelým. Podporovanou oblasťou by mali byť aj projekty cezhraničných dopravných spojení, kde vidíme výrazný priestor pre zlepšenie,“ vyjadril sa po zasadnutí podpredseda BSK Martin Berta.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ha6NVK