Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

21.07.2016 13:00

Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Podprogramu MEDIA a ďalších zdrojov.

Rada Expertov, ktorá rozhoduje o prijatí kín do siete Europa Cinemas zasadne v októbri 2016.

Uzávierka prihlášok je 15. septembra 2016 (prihlasovanie je otvorené 1. júla 2016) Prihlásiť sa môžu kiná aj zo Slovenska.

Podmienky pre vstup kina do siete Europa Cinemas:
- musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov
- minimálne 520 premietaní ročne
- musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel
- návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne
- kino musí premietať min. % európskych nenárodných filmov ročne: kiná s 1 plátnom 25%, 2 - 5 plátien - 22%, 6 - 9 plátien - 20%, a 10 -12 plátien - 17%, 13 a viac plátien - 15%.

Minimálne 70 % uvádzaných nenárodných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry).

S finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií, podmienky a prihlasovanie

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia