Európa miluje Wifi

02.08.2013 12:47
Zverejnili sme štúdiu, z ktorej vyplýva čoraz častejšie využívanie Wifi pripojenia ako aj to, že a tento trend má v budúcnosti pokračovať. Minulý rok (2012) sa cez Wi-Fi uskutočnilo 71 % bezdrôtových prenosov dát na smartfóny a tablety. Do roku 2016 môže tento podiel narásť na 78 %. Preto je výsledkom štúdie odporúčanie sprístupniť pre túto službu ďalšie frekvenčné pásma v celej EÚ.
Štúdia odporúča:
·         celoplošne sprístupniťna Wi-Fi frekvenčné pásmo od 5 150 MHz do 5 925 MHz;
·         ponechať pásma 2,6 GHz a 3,5 GHz v plnej miere prístupné na mobilné služby a uskutočniť konzultácie o budúcich podmienkach licencií pre pásmo 3,5 GHz a iné potenciálne nové mobilné frekvenčné pásma viazané na licencie a
·         znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s budovaním služieb a sietí na presmerovanie (off-load) na verejných miestach.
 
Wi-Fi je populárne na verejných miestach (kaviarne, prestupné uzly verejnej dopravy) a mobilní operátori hľadajú spôsoby presmerovania prenosu dát z preťažených 3G sietí. Táto technika pomôže operátorom zvládnuť 66 % ročný nárast dopytu v oblasti mobilného dátového prenosu, predpovedaného na roky 2012 až 2017.


 Štúdia vo formáte PDF na stránke EU Bookshop
 
Zdroj: Európska komisia