Európa pre občanov - výsledky marcovej uzávierky

09.06.2016 09:51

Agentúra EACEA a EK zverejnila výsledky marcovej uzávierky (1. 3. 2016) pre opatrenia 2.1. a 2.2.:

Zvyšné dve opatrenia (1.1 Európska pamäť a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti) budú zhodnotené a zverejnené do konca júna 2016.
Celkovo bolo zo Slovenska podporených 22 projektu v celkovej hodnote ?510 000. Všetky podporené projekty sa týkajú opatrenia Družobné mestá.