Európske fórum cestovného ruchu reaguje na bezpečnosť aj fenomén digitalizácie v odvetví

13.10.2016 09:59

Bratislava sa stala dejiskom najvýznamnejšieho európskeho podujatia v oblasti cestovného ruchu. V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ hostí 15. ročník Európskeho fóra cestovného ruchu (ETF), ktoré sa sústreďuje na najnovšie trendy a výzvy v oblasti cestovného ruchu. Hlavnými témami sú zdieľaná ekonomika, konkurencieschopnosť, digitalizácia v tomto odvetví a v neposlednom rade bezpečnostná situácia v Európe. Prítomné delegácie v Bratislave privítal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek.

Úspešný rozvoj konkurencieschopného cestovného ruchu v celej EÚ je cieľom spoločnej diskusie európskych účastníkov fóra. Do popredia sa stále viac dostávajú nové technológie, ktoré v posledných rokoch spôsobili revolúciu v spôsobe cestovania. Zároveň cestovný ruch v Európe ovplyvňuje bezpečnostná situácia aj migračná kríza. Európa má preto naďalej záujem udržať si postavenie najmierumilovnejšieho kontinentu sveta a udržať či zvýšiť prílev turistov do krajín únie. ”Pred nami spoločne stoja nové výzvy, na ktoré musíme reagovať. Ešte pred pár rokmi sa pri výbere dovolenky v Európe nikto nezaoberal otázkou bezpečnosti. Dnes je to jeden z kľúčových faktorov, ktorý ľudia pri cestách za oddychom zvažujú. Situácia je o to ťažšia, že nikto dnes nevie na sto percent predpovedať, či a komu sa takéto niečo stane,” uviedol minister dopravy Arpád Érsek.

Spoločným krokom vpred má byť aj propagácia Európy ako globálnej turistickej destinácie, smerom k vzdialeným trhom. Konkrétne s ohľadom na rok 2018, ktorý bol vyhlásený za rok cestovného ruchu medzi Európskou úniou a Čínou. Ide o veľkú príležitosť, ako zvýšiť počet čínskych návštevníkov v európskych krajinách. ”Svet sa zmenšuje a dnes sú nám aj tie najvzdialenejšie destinácie bližšie ako pred pár rokmi. Preto musíme urobiť maximum pre rast kvality a ponuky služieb. Slovensko už urobilo kus práce v tom, aby sa na vás ľudia v službách usmievali, a aby sa podnikatelia naučili kooperovať. Stále však vidíme rezervy a priestor pre zlepšenie. Verím, že aj vďaka takýmto stretnutiam máme šancu spoločne sa posunúť vpred.”

 Minister dopravy Arpád Érsek sa v rámci fóra stretol na bilaterálnom rokovaní s eurokomisárkou pre vnútorný trh Elźbietou Bieńkowskou a výkonným riaditeľom Svetovej organizácie turistického ruchu(UNWTO) Zoltánom Somogyim.

Počas slovenského predsedníctva sa koncom novembra bude v Bratislave konať pravidelné zasadanie Európskej komisie cestovného ruchu (ETC - European Travel Commision). Nosnou témou bude okrem schvaľovania finálneho návrhu plánu spoločných marketingových aktivít na rok 2017 aj ďalšia agenda súvisiaca s propagáciou EÚ ako cieľovej destinácie cestovného ruchu.