Európsky kontaktný bod

08.02.2016 11:43

Vážení účastníci informačného semináru v Bratislave, 4. februára 2016, ďakujeme za Vašu pozornosť a hojnú účasť a zároveň Vám do pozornosti dávame prezentáciu, ktorá bola odprezentovaná na podujatí a podporné materiály ako:

1/ príručka pre žiadateľa

2/ priority pre rok 2016