Európsky zbor solidarity - "investícia do európskej mládeže"Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zam

20.12.2016 14:22

Európska komisia schválila "európsky zbor solidarity", ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti. 


Viac informácií o iniciatíve a možnostiach zapojenia sa nájdete prostredníctvom týchto odkazov:
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk