Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

27.02.2017 19:34

Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SRSekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce,  najmenej rozvinutých okresov, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr. Na seminári vystúpili splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Cieľom seminára bolo odovzdávanie skúseností, ale aj získavanie nových nápadov, metód a prístupov k riešeniu vyrovnávania existujúcich regionálnych disparít. Zásadné vystúpenia na seminári mali experti OECD: Joaquim Oliveira Martins, riaditeľ sekcie politík regionálneho rozvoja a Jose Enrique Garcilazo, riaditeľ sekcie pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, Isabelle Chatry, projektová manažérka pre teritoriálne reformy a regionálne financovanie a Dorothée Allain-Dupré, projektová manažérka pre viac-úrovňovú správu a verejné investície, ktorí zdieľali skúsenosti krajín OECD v oblasti regionálneho rozvoja, a informovali o nových trendoch v regionálnej politike.  Témou bolo aj financovanie miestneho rozvoja na regionálnej úrovni či politika inovácií v regionálnom rozvoji. K jednotlivým vystúpeniam prebiehala živá diskusia.

Seminár za kľúčový v implementácii akčných plánov určených pre najmenej rozvinuté okresy v SR považuje aj splnomocnenec vlády Anton Marcinčin: „ Dôležitý je  obojstranný záujem OECD a sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády o dlhodobú spoluprácu pri implementácii, hodnotení a ďalšej tvorbe nových akčných plánov a politiky regionálneho rozvoja SR.“

Účasť na seminári bola obohacujúca aj  pre riaditeľa sekcie politík regionálneho rozvoja,  Joaquima Oliveira Martinsa: „Veľmi sa tešíme na spoluprácu so Slovenskom a myslíme si, že riešenie regionálnej politiky formou cielených akčných plánov a postup, ktorý sa zvolil na podporu týchto regiónov, je nastavený správne.“

Prezentácie zo seminára sú dostupné tu.

Ing. Attila Tóth, PhD.

 

Sekcia regionálneho rozvoja

Odbor stratégie a metodiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Tel: +421 905 653 872

E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk