F. Palko: Dotácie pre cestovný ruch budú ešte adresnejšie

30.10.2013 11:29

Dotácie pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sa od roku 2014 budú prideľovať ešte adresnejšie. Štátny rozpočet aj v budúcom roku počíta s maximálnou možnou výškou dotácií. Cieľom je, aby smerovali iba na konkrétne projekty, ktoré budú lákať do regiónov viac turistov.

  
 „Efektívna a cielená propagácia každého regiónu a kvalitné služby pre turistov sú odrazovým mostíkom k zlepšeniu destinačného manažmentu. Dotácie majú totiž zmysel iba vtedy, keď ich výsledok môžu turisti pocítiť na vlastnej koži. Preto chceme, aby boli jednotlivé projekty zamerané čo najviac na konkrétne produkty a služby,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko na stretnutí so zástupcami oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ako aj s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR a Združenia miest a obcí Slovenska.

F. Palko tiež skonštatoval, že niektoré organizácie majú ešte stále nedostatky pri príprave žiadostí o dotácie. Preto ministerstvo pripravuje nové materiály, ktoré organizáciám pomôžu s týmto procesom, aby neprichádzali o možnosť získať dotácie pre zbytočné administratívne a formálne chyby. „Naším cieľom je zachovať maximálnu možnú výšku podpory pre organizácie cestovného ruchu. Samotné organizácie však ešte čaká veľa práce, aby boli schopné celú ponúkanú podporu využiť,“ zdôraznil štátny tajomník.
F. Palko tiež prezentoval zástupcom oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu možnosť bližšej spolupráce so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. „Úvery môžu byť vhodným zdrojom financií pre jednotlivé organizácie. Spoliehať sa len na dotačný mechanizmus nie je z dlhodobého hľadiska vhodným riešením,“ vysvetlil štátny tajomník. 
Cieľom spoločného stretnutia bolo aj vyhodnotenie minuloročných dotácií. V roku 2012 boli poskytnuté dotácie pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu v celkovej výške 3,281 milióna eur. Výška reálneho čerpania dosiahla takmer 96 percent. Do štátneho rozpočtu bolo vrátených celkovo takmer 133-tisíc eur, a to vinou nesprávnej administrácie tlačív. V tomto roku poskytnuté dotácie predstavujú sumu 3,392 milióna eur.

Martin Kóňa 
hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk