F. Palko: Európska investičná banka sa zaujíma o naše veľké dopravné projekty

24.06.2013 13:12

 Možnosti spolupráce s Európskou investičnou bankou (EIB) pri veľkých infraštruktúrnych projektoch boli hlavnou témou stretnutia štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka s novou šéfkou regionálneho zastúpenia pre strednú Európu.
„Európska investičná banka je cenným partnerom v snahe ministerstva o implementáciu veľkých infraštruktúrnych projektov. Úroveň vzájomnej komunikácie sa za posledný rok zlepšila a budeme na nej aj naďalej pracovať,“ zdôraznil F. Palko na rokovaniach s novou vedúcou útvaru EIB pre operácie v strednej Európe, ktorou sa stala Jitka Bures.
Na spoločnom rokovaní zhodnotili úroveň spolupráce, podrobne rokovali o pripravovaných i realizovaných veľkých infraštruktúrnych projektoch a načrtli možnosti ďalšej spolupráce. Venovali sa otázkam možného refinancovania existujúcich projektov aj financovaniu pripravovaných projektov nadradenej infraštruktúry.