F. Palko: Na podporu turizmu vyčleníme viac ako 3,7 mil. eur

19.05.2014 14:30

Dotácie vo výške viac ako 3,7 mil. eur pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sa v tomto roku budú prideľovať ešte adresnejšie, pričom ich celkový objem vzrastie takmer o desatinu. Smerovať budú najmä na projekty, ktoré lákajú do regiónov viac turistov.   

„V prvom rade nám ide o získanie si turistu. Jeho zvedavosť treba podnietiť lákavou ponukou a efektívnym zviditeľnením tých produktov, ktoré môžu byť pre neho zaujímavé,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja F. Palko. Ministerstvo poskytne v tomto roku dotácie pre organizácie cestovného ruchu v celkovej výške 3,707 milióna eur. „Podarilo sa nám navýšiť poskytované dotácie zhruba o 315-tisíc eur. Medziročne to predstavuje nárast o 9,3 percenta,“ zdôraznil F. Palko.

V tomto roku podporí ministerstvo celkovo 34 krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu. „Prostriedky z dotácií umožnia zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a prispieť tak k zvyšovaniu spokojnosti návštevníkov danej turistickej destinácie,“ dodal F. Palko. Najvyššiu sumu by mala v tomto roku získať organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, a to vyše 767-tisíc eur. Druhá najvyššia podpora bude smerovať do Regiónu Liptov, ktorý získa dotáciu vo výške viac ako 718-tisíc eur. Treťou v poradí bude Bratislavská organizácia cestovného ruchu v sume viac ako 397-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky majú zabezpečiť najmä podporu marketingu, tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu a tiež orientačného značenia, turistických a informačných služieb.

Potvrdením toho, že naša aktívna práca má zmysel a prináša výsledky,  je aj rastúci záujem turistov o našu krajinu. Len vlani strávilo na Slovensku dovolenku viac ako 4-milióny turistov, čo je najviac za ostatných päť rokov,“ zdôraznil F. Palko. Až 60 percent klientely (2 378 557)  tvorili domáci turisti. Medzi zahraničnými návštevníkmi bolo najviac turistov z Českej republiky (492 713), nasledovali turisti z Poľska (167 751), Nemecka (153 814), Ukrajiny (79 988), Rakúska (73 862), Maďarska (68 832), Ruska (54 471), Talianska (53 969) a Veľkej Británie (50 255).