Facebook Značka kvality SK je novinkou v modernizácii rezortu pôdohospodárstva

13.06.2013 15:16

Aj ministrom udeľovaná Značka kvality SK má svoj Facebook

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) využíva pri propagácii svojich programov moderné a progresívne v dnešnej dobe obľúbené sociálne siete. Novinkou je facebooková stránka Značky kvality SK, ktorá posúva možnosti pôvodného portálu smerom bližšie k verejnosti. Umožňuje fanúšikom facebookovej komunikácie a ostatným návštevníkom hlbšie preniknúť  k osvete o zdravom životnom štýle zábavnou formou obohatenou o profesionálne názory rezortných i externých odborníkov. 

Fotografie, videá, súťaže či ankety spestrujú každodenne aktualizovaný „život“ profilu. Stránka ponúka odpovede na otázky o kvalite potravín, upozorňuje na nebezpečné potraviny a ich zložky,  informuje o výrobkoch a výrobcoch a súčasne približuje problematiku obchodných reťazcov.

Facebooková stránka zviditeľňuje kvalitné domáce potraviny, vrátane potravín od lokálnych producentov.  Výrobcovia sa ňou môžu motivovať k produkcii kvalitných potravín. Stránka tiež ponúka rôzne tipy, odporúčania, návody a odborné informácie v oblasti stravovania a potravinárskeho priemyslu“, zdôraznila generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

Značka kvality SK  - Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín. V roku 2004 Ministerstvo pôdohospodárstva  SR zahájilo program s názvom „Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny, a tým podporiť spotrebu domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí. Každý výrobok, ktorému je udelená Značka kvality SK musí najmenej v jednom znaku vykazovať nadštandardné kvalitatívne charakteristiky, ktoré zvyšujú jeho funkčnosť a pridanú hodnotu. Viac informácií ponúka populárno-náučný portál www.kvalitazoslovenska.sk. Jeho úlohou je prinášať verejnosti informácie z oblasti kvality, bezpečnosti, zdravotnej prospešnosti a výživnosti potravín. Portál tiež prináša podrobný prehľad domácich potravín s udelenými značkami kvality.