FAO ŠTATISTICKÉ ROČENKY – SVETOVÉ POTRAVINY A POĽNOHOSPODÁRSTVO

02.07.2013 09:59

FAO Štatistická ročenka predstavuje vizuálnu syntézu hlavných trendov a faktorov formujúcich globálne potravinové zdroje a poľnohospodársku krajinu a ich vzájomné pôsobenie v rámci širších ekologických, sociálnych a ekonomických dimenzií. 

Jej cieľom je byť jedinečným referenčným miestom o stave svetových potravín a poľnohospodárstve pre politikov, darcovské organizácie, výskumných pracovníkov, analytikov, ako aj širokú verejnosť.

  • Stav poľnohospodárskej surovinovej základne
  • Nedostatok potravín a podvýživa
  • Nasýtenie sveta
  • Udržateľnosť poľnohospodárstva a životného prostredia

Link