februárové výzvy EKB

16.02.2016 08:23

AKTUÁLNE VÝZVY

Aktuálne sú v rámci programu zverejnené 4 výzvy s uzávierkou k 1. marcu 2016:
 
Akcia 1. Európska pamäť

Akcia 2. Podpora demokracie a občianska participácia:
Opatrenie 2.1 Družobné mestá
Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest
Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Postup k stiahnutiu a podaniu žiadosti nájdete na našej webstránke, ako aj v manuáli EACEA.

 

PARTNERSTVÁ

Dávame do pozornosti viac ako 15 žiadostí o partnerstvo vo všetkých oblastiach a opatreniach. Viac informácií na našej stránke v sekcii Partnerstvá.

Ak hľadáte partnerov do vášho projektu, vyplňte formulár a zašlite nám ho. My ho pošleme všetkým zahraničným kontaktným bodom.PREZENTÁCIA PROGRAMU - februárové semináre

Dávame tiežk dispozícii prezentáciu programu Európa pre občanov, ktorá bola odprezentovaná v rámci informačných seminárov, ktoré sme realizovali vo februári v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

V tejto súvislosti upozorňujeme na Priority programu na rok 2016.KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk