Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019 zverejnený

02.05.2016 11:27

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v pracovných skupinách so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií, biznisu a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).Zoznam členov expertných pracovných skupín a účastníkov pracovných stretnutí si viete pozrieť TU (XLSX, 26 kB). 

ÚSV ROS zároveň organizoval 3 regionálne workshopy s cieľom získať spätnú väzbu na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019. Materiál bol taktiež dostupný na verejné pripomienkovanie v termíne od 15/03/2016 do 15/04/2016. Vyhodnotenie jednotlivých pripomienok, ktoré boli formulované účastníkmi workshopov a v Košiciach (21/03/2016), v Banskej Bystrici (22/03/2016) a v Bratislave (23/03/2016) si viete prečítat TU (XLSX, 29 kB). Prehľadné porovnanie pôvodného znenia návrhu Akčného plánu OGP 2016 - 2019 s finálnou verziou si viete pozrieť TU (XLSX, 30 kB). 

Úrad splnomocnenca vyhodnocoval všetky pripomienky, ktoré boli formulované v rámci verejnej diskusie na základe ktorých bol návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 aktualizovaný.

Finálny návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 je dostupný na stiahnutie TU (DOCX, 114 kB).

Materiál bude následne predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania, pričom predpokladaný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR je 30. jún 2016. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme informovať. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti si veľmi váži expertné vklady všetkých členov pracovných skupín, účastníkov workshopov a verejnosti. Vďaka intenzívnej spolupráci sa Úradu splnomocnenca podarilo vytvoriť kvalitný a ambiciózny materiál, ktorý má potenciál zabezpečiť pre Slovensko líderstvo v oblasti otvoreného vládnutia a dobre spravovanej spoločnosti. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíkovú emailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 50 9 44 985