Financie a dane v miestnej samospráve

19.11.2014 13:00

Brožúra obsahuje základné informácie, ktoré širokej verejnosti približujú oblasť financovania miest a obcí a tiež približujú miestne dane a poplatky, o ktorých síce rozhodujú miestne a obecné zastupiteľstvá, ale ich obyvatelia majú príležitosť sa k nim vyjadriť ešte pred ich samotným schválením.

Brožúra Financie a dane v miestnej samospráve je v tomto období mimoriadne aktuálna, nakoľko obce aj mestá pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení a miestnych daniach a poplatku, a následne budú pripravovať obecné rozpočty pre budúci rok. Celý tento proces je otvorený aktívnemu záujmu obyvateľov, ktorí sa do ich tvorby môžu zapojiť pripomienkovaním samotných návrhov.

Brožúra je spracovaná v digitálnej verzii vo formáte pdf, preto si ju môžete stiahnuť (brožúra na stiahnutie). Privítame však, ak ju  sprístupníte aj širokej verejnosti cez vaše obecné a mestské portály, prípadne ju poskytnete obyvateľom, ktorých máte vo svojich mailových databázach