...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Firemné nadácie sa spojili pre väčšiu transparentnosť

21.06.2013 10:51

Osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu založilo spoločnú Asociáciu firemných nadácií (ASFIN). Spoločne chcú zlepšovať etiku a transparentnosť vo firemnom darcovstve a zväčšovať efektívnosť využívania 2 % z dane.

„Občas sa objavia námietky, že firemné nadácie a nadačné fondy sú len PR nástroje a že firmy zneužívajú 2 % z dane. V skutočnosti sú však tieto subjekty zdravou súčasťou spoločnosti. Navyšujú verejné zdroje a pomáhajú množstvu dobrých vecí okolo nás,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Ak by tu zdroje z 2% neboli, negatívne by to pocítilo množstvo chorých a odkázaných ľudí, mali by sme škaredšie okolie, menej detských ihrísk či športovísk, ale aj chátrajúce školy. „Je prejavom zodpovednosti, že najväčší darcovia chcú dobrovoľne regulovať svoje aktivity a spolu nastavili latku etického darcovstva vrátane využívania 2 % z dane,“ dodáva P. Hrica.

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Zhruba tretina týchto prostriedkov prechádza cez firemné nadácie a nadačné fondy a tvorí dôležitú časť ich zdrojov. Tieto prostriedky tu nekončia, ale sú ďalej grantované v prospech rôznych dobročinných účelov. V čase, keď výnosy z 2% z dane kontinuálne klesajú, si chcú členovia asociácie vzájomne vymieňať skúsenosti a využívať ich ešte efektívnejšie. „Záleží nám na udržaní dôvery v unikátny mechanizmus asignovania podielu dane firmami. Preto sa nad rámec zákonov a noriem zaväzujeme dodržiavať prísny etický kódex,“ hovorí P. Hrica.

Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco spolu s nadačnými fondmi Slovenských elektrární, Telekomu a ZSE v Nadácii Pontis sa spojili a v spolupráci s Centrom pre filantropiu a Nadáciou Pontis chcú rozvíjať darcovstvo na Slovensku. „Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať  na kultivácii komunity firemných nadácií  a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku,“ vysvetlila dôvody vzniku novej asociácie jej predsedníčka Andrea Cocherová z Nadácie ORANGE.