FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 1.5.2

05.05.2017 10:33

Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na linku: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela