FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2017

15.05.2017 14:40

Zverejnenie rozhodnutia riaditeľa fondu  o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. pre Výzvu č  5/2017 pre tieto Podprogramy:

  • 1.4 Vizuálne umenie, 
  •  5.1 Knižnice.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela