Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/2016

01.12.2015 13:22

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 30. novembra 2015 do 08. januára 2016.

Dokument Výzvy č. 1/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:

Výzva_1_16

Žiadosť o dotáciu - vzor - 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Žiadosť o dotáciu - vzor  -  2.3 Vydávanie časopisov

Projekt si môžete pripraviť podľa priloženého vzoru žiadosti. Tieto vzory žiadostí budú ešte doplnené o časť prílohy. Po spustení registračného systému si budete môcť všetky údaje prekopírovať do elektronického formulára, z ktorého si vygenerujete žiadosť, ktorú zašlete na adresu fondu.

Plné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 nájdete: tu

V prípade otázok sa môžete obrátiť na  našich referentov:

Ján Blaha - zodpovedný za Program 1 Umenie a Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
02/5932 4255, jan.blaha@fpu.sk

Zuzana Lapitková - zodpovedná za Program 1 Umenie
02/59324253, zuzana.lapitkova@fpu.sk

Miroslav Palec - zodpovedný za Program 1 Umenie, Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
02/59324253, miroslav.palec@fpu.sk

Ľudmila Hadvigerová - zodpovedná za Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
02/5932 4255, ludmila.hadvigerova@fpu.sk

Marína Kuruczová - zodpovedná za Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility
02/5932 4255, marina.kuruczova@fpu.sk

Zuzana Borošová - zodpovedná za Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie 
02/59324253, zuzana.borosova@fpu.sk

Referentov môžete kontaktovať:

PO - ŠT: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
PI: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.